JNK thường xuyên trao đổi ý kiến và thông tin với Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo(VISI). Tại cuộc họp này, chúng tôi đã xin ý kiến về các chủ đề nghiên cứu mà VISI muốn thực hiện trong tương lai.
Trong tương lai, chúng tôi sẽ kết nối việc hình thành các dự án cụ thể với sự tham gia của các chuyên gia từ các công ty mẹ Nhật Bản JANUS và KANSO.