Công ty TNHH
Tư vấn & Nghiên cứu Môi trường JNK

Cùng với sự phát triển kinh tế nhanh chóng tại Việt Nam. Các vấn đề liên quan đến môi trường và năng lượng cũng ngày càng rõ nét.

 

Do sự phát triển các khu nghỉ dưỡng ở dọc bờ biển các vùng, sự cố ô nhiễm môi trường biển cho nên nhu cầu về Giám sát môi trường, Điều tra môi trường theo phương pháp phù hợp, Đánh giá môi trường (khảo sát khu vực ven biển, khảo sát sinh học,v.v) ngày càng tăng.

KANSO CO., LTD. (KANSO) và JAPAN NUS CO., LTD. (JANUS) mong muốn có thể sử dụng những công nghệ kĩ thuật và những kinh nghiệm sẵn có liên quan tới môi trường và năng lượng với hy vọng giúp ích cho chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

 

Với mục tiêu đó, KANSO và JANUS quyết định thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam. Ngày 23 tháng 10 năm 2018, công ty liên doanh JNK “Công ty TNHH Tư vấn & Nghiên cứu Môi trường JNK” được thành lập tại Hà Nội.