Số lượng các công ty mở rộng tại Việt Nam ngày càng tăng và cùng với đó là việc các công ty Nhật Bản đầu tư tại đây buộc phải tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường. Trong bối cảnh đó, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG JNK là công ty có tư cách pháp nhân tại Việt Nam đã tham dự hội thảo trên web về chủ đề “Sửa đổi Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam & Đánh giá Tác động Môi trường” do Công ty TNHH I-GLOCAL tổ chức – một công ty tư vấn chuyên về hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư, thuế và kế toán tại Việt Nam tổ chức. Dựa trên kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam từ khi thành lập, ông Okai và ông Kato của CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG JNK đã có bài phát biểu giải thích và tư vấn về Đánh giá tác động môi trường (EIA).
Ngày hôm đó có khoảng 150 người đã tham gia, cho thấy đây là một lĩnh vực được nhiều người quan tâm.
JNK hiện đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ về lĩnh vực môi trường cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài như trên. Nếu có bất kỳ vấn đề gì cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.