Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Tư vấn & Nghiên cứu Môi trường JNK (Sau đây được gọi là JNK) tôn trọng thông tin cá nhân được cung cấp bởi khách hàng trên trang web của JNK và sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. JNK chúng tôi xin phép giải thích chính sách của công ty về việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng như sau.

 • Về việc bảo vệ quyền riêng tư

  Khi truy cập trang web JNK, thông thường khách hàng không cần cung cấp các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, địa chỉ email, v.v.
  Tuy nhiên, JNK có thể yêu cầu thông tin cá nhân liên quan đến bảng câu hỏi, v.v. trong trang web nhằm mục đích liên hệ với khách hàng sau đó hoặc để cung cấp dịch vụ đầy đủ hơn. Trong những trường hợp như vậy, JNK sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp một lượng thông tin cá nhân cần thiết tối thiểu. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền tự quyết định của khách hàng có cung cấp những thông tin đó hay không.

 • Hạn chế tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cho bên thứ ba

  Ngoài các bên được ủy thác, JNK sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý từ khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp được yêu cầu bởi Pháp luật hay một cơ quan nhà nước như tòa án, cảnh sát, v.v, JNK có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng mà không cần có sự đồng ý của họ.

 • Xử lý nhật ký truy cập

  Trang web JNK tự động lưu địa chỉ IP và tên miền của các máy tính mà khách hàng dùng để truy cập vào trang web. Những thông tin này được sử dụng không phải để nhận dạng cá nhân từng khách hàng, mà để xử lý thống kê tình trạng truy cập của toàn bộ khách hàng. Do đó, nếu khách hàng không muốn cung cấp thông tin cá nhân cho JNK, họ có thể sử dụng trang web ẩn danh.

 • Ngoài ra

  Liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng, JNK sẽ xem xét và cải thiện các mục nêu trên trong tương lai, đồng thời tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định hiện hành.