Dịch vụ chúng tôi cung cấp

 1. 1 Tư vấn môi trường

  . Đánh giá tác động môi trường, hỗ trợ thủ tục đánh giá tác động môi trường đến đời sống xã hội
  . Hỗ trợ các tổ chức Tài chính thẩm tra các vấn đề môi trường
  . Hỗ trợ khảo sát F/S (Feasibility Study – Nghiên cứu khả thi)
  . Hỗ trợ khách hàng bằng cách tập hợp, cung cấp các Văn bản Luật và các Quy định về môi trường
  . Thông qua công nghệ dự đoán chất lượng không khí, tiếng ồn, độ rung, nước thải nhiệt để đề xuất lắp đặt thiết bị phù hợp và đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường cho khách hàng.
  . Hỗ trợ điều tra thị trường, xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến môi trường sang Việt Nam và khảo sát thị trường sản xuất trong nước.
  . Tư vấn liên quan đến hợp tác quốc tế (Với các Trường đại học (Nhật Bản, Việt Nam,v.v), Các Cơ quan nghiên cứu (Nhật Bản, Việt Nam,v.v), hỗ trợ hợp tác với các Tổ chức Phi Chính phủ)

 2. 2 Khảo sát và phân tích môi trường

  Xây dựng các Đề án khảo sát như khảo sát Nước thải, khí thải, tiếng ồn và độ rung từ các nhà máy và nơi làm việc.
  Phối hợp cùng với các doanh nghiệp địa phương để quản lý và giám sát trong việc phân tích, đánh giá các khảo sát nêu trên.
  Giải thích các kết quả khảo sát, quan trắc môi trường đã được thực hiện và đưa ra đề xuất các phương án cải thiện
  Xin vui lòng trao đổi với chúng tôi nếu Quý vị có nhu cầu thực hiện các đánh giá tác động môi trường khác như: chất lượng không khí, khí tượng, mùi hôi, tiếng ồn – độ rung, lưu lượng giao thông, địa hình – địa chất – ánh sáng mặt trời – nhiễu sóng vô tuyến, dòng chảy – mức thủy triều, chiều cao sóng – sóng cồn, nhiệt độ nước – độ mặn, chất lượng nước và trầm tích (đất), tảo, bãi triều, sinh vật biển, động vật và thực vật trên cạn, thực vật và động vật dưới nước, hệ sinh thái, cảnh quan, môi trường xã hội và thực trạng Ngư nghiệp,v.v..

 3. 3 Kinh doanh và thương mại hàng hóa (danh sách các sản phẩm)

  Các sản phẩm liên quan đến cải thiện môi trường và giảm tải tác động xấu đến môi trường.
  . Sơn nền sử dụng công nghệ nano
  . Các loại sơn chống rỉ sét và nấm mốc
  . Máy làm sạch dầu tuần hoàn (Giảm lượng tiêu thụ dầu, cải thiện tỷ lệ lỗi thiết bị)
  . Cung cấp bảng chỉ dẫn thoát hiểm bằng vật liệu đặc biệt không sử dụng điện năng (vật liệu phát quang)
  . Chất liệu tường cao cấp.
  . Nhập khẩu và kinh doanh dụng cụ đánh bắt thủy sản để đảm bảo nguồn lợi thủy sản và phù hợp với yêu cầu bảo vệ thiên nhiên của các Tổ chức quốc tế
  . Mặt nạ thoát hiểm (ứng phó với hỏa hoạn)
  . Chất chuẩn nước biển (chất chuẩn nước để đo dinh dưỡng, chất chuẩn thoát nước (để phân tích nitơ và phốt pho)
  . Chất chuẩn trong phòng thí nghiệm ( Reference Materials)