JNK với tư cách là công ty tư vấn trong các dự án hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ do JICA phụ trách, đã tới thăm và có buổi phỏng vấn làm việc với NAFIQAD-6 (Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản 6) tại Thành phố Cần Thơ. Buổi phỏng vấn được tổ chức bằng hình thức kết nối trực tuyến giữa NAFIQAD-6 và khách hàng Nhật Bản.
Với các cuộc họp trực tuyến thì dù tình trạng dịch bệnh Corona diễn biến xấu, JNK vẫn có thể thực hiện các cuộc khảo sát với chất lượng cao vì các hoạt động khảo sát vẫn có thể thực hiện suôn sẻ tại Việt Nam.