Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 4 năm 2021, JNK đã thực hiện dự án đánh giá môi trường – giai đoạn 2 (khảo sát đất và nguồn nước ngầm) cho khách hàng của JNK.
Trong những năm gần đây, hoạt động mua bán đất đai ở Việt Nam ngày càng sôi nổi, vậy nhu cầu đánh giá môi trường đi kèm cũng đang gia tăng. Lần này, JNK đã xây dựng một kế hoạch khảo sát, đánh giá tuân thủ các tiêu chuẩn Quốc tế và thực hiện quản lý chất lượng khảo sát tại thực địa.
Trong việc đánh giá môi trường, JNK có thể giải quyết việc khảo sát địa chất từ giai đoạn 1 đến khảo sát đất và nguồn nước ngầm ở giai đoạn 2. Nếu bạn cần tư vấn, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi.